Otsingumootor
redrube

Aunimetuste väljaandmise statuut on uuenenud

Et oleks põnevam ja rohkem avalikkust kaasav, oleme muutnud aunimetuste „Aasta matkaja“ ja „Aasta matkategelase“  statuuti.

Uuendused on, et sellest aastast:

 • Antakse välja aunimetus Aasta matkaja/Aasta matk ja Aasta matkategelane/Aasta matkaorganisatsioon. See tähendab, et jooksva matka-aastal omistatakse aunimetus, kas Aasta matkaja või Aasta matk ja Aasta matkategelane või Aasta matkaorganisatsioon.
 • Jooksev matka-aasta on eelmise aasta 01. novembrist kuni käesoleva aasta 01. novembrini.
 • Aunimetuse kandidaatide ülesseadmise õigus on kõigil Eesti Vabariigi alalistel elanikel, sealhulgas Eesti Matkaliidu liikmetel ja Eesti Matkaliidu juhatusel.
 • Esitatud kandidaatid vaatab üle ja esitab hääletusele EML juhatuse poolt määratud komisjon.
 • Aunimetused valitakse kahevoorulise hääletuse teel. Hääletuse esimene voor on avalik hääletus (rahvahääletus), teises voorus hääletavad EML liikmesorganisatsioonide esindajad. Arvestust peetakse kummaski voorus eraldi ja kahe hääletuse vooru tulemused liidetakse kaaludega 4:6, see tähendab esimese vooru kaal on 40% ja teise vooru kaal 60%.
 • Mõlemad hääletused toimuvad enne Eesti matkajate kokkutulekut.
 • Kandidaatide esitamine on juba alanud.

Seega, selleks, et oleks kellegi vahel hääletada, ole aktiivne, täida ära kandidaatide kohta käivad andmed ja saada need  Matkaliidu infomeilile info@matkaliit.ee  hiljemalt 3. novembri õhtuks.

Kes on aunimetuse  Aasta matkaja/Aasta matk kandidaat?

1.1. Aunimetus  omistatakse jooksval matka-aastal enim silma paistnud Eesti matkajale või matkarühmale.

1.2. Aunimetusele nomineeritav matkaja peab Eesti Vabariigi alaline elanik.

1.3. Aunimetusele kandideerivas matkarühmas peavad vähemalt 50% rühma liikmetest olema Eesti Vabariigi alalised elanikud.

1.4. Aunimetuse “Aasta matkaja” määramisel arvestatakse seotust konkreetse matkaga, mis:

 • eristus teistest matkadest (uudne, erakordne, ainulaadne, raske jmt)
 • lahendas matkal keerulise olukorra (päästetööde korraldamine, jmt)
 • populariseeris läbi konkreetse matka või konkreetsete matkade, matkamist laiemalt

1.5. Aunimetuse “Aasta matk” määramisel arvestatakse:

 • matk peab olema eelnevalt registreeritud
 • matka sportlikku taset (uudne, erakordne, ainulaadne, raske jmt)
 • matka piirkonda ja uudsust (uus matkapiirkond, uus marsruut jmt)

Kes on aunimetus Aasta matkategelane/Aasta matkaorganisatsioon kandidaat?

2.1. Aunimetus Aasta matkategelane/Aasta matkaorganisatsioon  omistatakse jooksval matka-aastal enim silma paistnud Eesti Vabariigi alalisele elanikule või Eesti Matkaliidu liikmesorganisatsioonile. 

2.2. Aunimetuse määramisel arvestatakse matkaliikumise edendamist Eestis jooksval matka-aastal, sealhulgas tegevusi:

 • matkaürituste korraldamisel (kokkutulekud, seminarid, koolitused, klubilised üritused)
 • matkaliikumise propageerimisel (esinemised raadios, televisiooni, publikatsioonid, töö noortega või muude sihtrühmadega jms)
 • silmapaistva panuse eest mingi matkavaldkonna arendamisel (osalemine erinevate komisjonide, töörühmade jms töös)
 • Eesti Matkaliidu propageerimisel

 

Kandidaatide kohta esitatavad andmed

Kandidaatide esitamise tähtaeg 3. november 2019

Kuhu saata: info@matkaliit.ee

 

Aasta matkaja

 1. Aasta matkaja kandidaadi ees- ja perekonnanimi
 2. Aasta matkaja kanditaadi foto (vähemalt 200 x 400 px)
 3. Vabas vormis põhjendus, mis sisaldab matka piirkonda, marsruuti, toimumisaega, kestus, miks kandideerib Aasta matkaja aunimetusele. Max kuni 600 tähemärki.
 4. Esitaja nimi ja e-mail
 5. Esitamise kuupäev

Aasta matk

 1. Aasta matka kandidaadi nimetuse lühivorm. Näiteks „Jalgsimatk Uus-Meremaal“
 2. Matkarühmas osalenute ees- ja perekonnanimed.
 3. Üks iseloomulik foto matkast.
 4. Matka kirjeldus, mis sisaldab rühma suurust, matka piirkonda, marsruuti, toimumisaega, kestus, sportlikku taset (vajadusel ülevaatlikult tehnilist kirjeldust) (kuni 600 tähemärki)
 5. Esitaja nimi ja e-mail
 6. Esitamise kuupäev

Aasta matkategelane

 1. Aasta matkategelase kandidaadi ees- ja perekonnanimi
 2. Aasta matkategelase kanditaadi foto (vähemalt 200 x 400px)
 3. Vabas vormis põhjendus, miks kandideerib Aasta matkategelase aunimetusele (kuni 600 tähemärki)
 4. Esitaja nimi ja e-mail
 5. Esitamise kuupäev

Aasta matkaorganisatsioon 

 1. Aasta matkaorganisatsiooni kandidaadi nimetus, ehk EML liikmesorganisatsiooni nimi.
 2. Vabas vormis põhjendus, miks kandideerib Aasta matkaorganisatsiooni aunimetusele (kuni 600 tähemärki)
 3. Esitaja nimi ja e-mail
 4. Esitamise kuupäev

 

Kandidaatide esitamise tähtaeg 3. november 2019

Kuhu saata: info@matkaliit.ee

Lisatud: 30. okt. 2019
Rubriik: Uudised

««
»»

pornplaybb.com siteripdownload.com macromastiavideo.com 1siterip.com
Toetajad
 • Uudiste arhiiv


 • Eesti Matkaliit, Juriidiline aadress: Raekoja plats 18, Tallinna linn, Harju maakond, 10146;
  Postiaadress: Tondi 17, Tallinn, 11301