Otsingumootor
redrube

Auliikmed

Kaljo-Mihkel Johannes
23.12.1929 – 14.09.2010
Auliikme nimetus omistati 7. novembril 1998.

Matkamisega alustas 1961. aastal, mil asutas oma töökohas matkasektsiooni. Aastast 1964 oli tegev Tallinna Matkaklubi juures. Harrastas jalgratta-, jalgsi-, suusa- ja süstamatkamist, sooritas 9 kategooriamatka, juhtis 4. Omab II järku matkaspordis.

Alates 1964. aastast võttis osa paljudest Balti, Eesti ja Tallinna matkajate kokkutulekutest peamiselt korraldajana, oli tegev rahva- ja tervisematkade organiseerimisel ja läbiviimisel, mitme uudse tervise sarimatka algataja ning elluviija Eestis: 8 ja 10 puhkepäevamatka tervisele, 100 kevadist kilomeetrit, MIA (Matk Igal Aastaajal), Tuulteroosi matk, perekondade sügismatk jt; tegutses lektorina klubi matkakoolis, avaldas arvukalt artikleid ja kirjutisi ajalehtedes, esines korduvalt raadios ja TVs. Aastatel 1969-72 oli Tallinna MK juhatuse esimees (sel ajal saavutas klubi esmakordselt üleliidulisel matkaklubide vahelisel konkursil esikoha), 1977-79 oli EMF presiidiumi aseesimees, edasi kuni 1989 aastani esimees, oli Eesti Matkaliidu (EML) asutamise üks initsiaatoreid ning 1989. aasta lõpuni selle juhatuse esimees, hiljem juhatuse korraldusnõunik, ajalootoimkonna esimees. Oli üle 20 aasta EVTEN nõukogu ja presiidiumi ning kolleegiumi liige, kuulus ÜMF nõukogu ja presiidiumi koosseisu.

1955. aastast oli spordiühingu Kalev liige (aastast 1977 Kalevi auliige), oli Kalevi kesknõukogu ja tervisespordi föderatsiooni, matkaliikumise “Tunne oma kodumaad” vabariikliku staabi, vabariikliku tervisespordi nõukogu jt ühiskondlike organisatsioonide liige. Keskkoolipõlves tegeles kergejõustiku ja suusatamisega.

Autasustatud Tallinna MK ja TEKN teenetemärkide, VMKK teenetevimpli, KSK teeneteplaadi ja paljude EVTEV, TEKN jt organisatsioonide tänu- ja aukirjade jm autasudega, EML auliige (1998).

Guido Leibur
3.12.1948 Tallinn

Lõpetas 1967 tallinna 46. Keskkooli ning 1973 TPI raadioinsenerina, töötas 1967-92 samas laborandi, labori juhataja, assistendi ja vanemõpetajana, alates 1992 AS Eesti Telefon arvutisüsteemide osakonnajuhataja.

Esimese kat-matka tegi üliõpilasena 1968, a-st 1976 tegev Tallinna MKs. Sooritanud 52 kat-matka, millest juhtinud 36 ja arvukalt teisi pikemaid matku. Harrastanud vee-, jalgsi-, jalgratta-, suusa- ja mootorrattamatku, südamelähedasem on jalgsimatkamine. Eelistab põhjapoolsemaid matkarajoone ja suurema kehalise koormusega matku. On Eesti matkajate hulgas mitme matkarajooni esmaläbijaks (Taimõri poolsaarel Bõrranga, Tšukotka, Põhja-Jakuutia, Island, Alaska jt). Tulnud korduvalt Eesti matkaspordi meistrivõistlustel auhinnalistele kohtadele, kahekordne eesti meister vee- ja kombineeritud matkamises (1985, 1987), NSVL meistersportlase kandidaat matkamises (1988), Eesti meistermatkaja (1990), kaugmatkajuht.

Mitme veematkaürituse korraldaja ja peakorraldaja, juhtinud Eesti veematkajate delekatsioone kokkutulekutel ning üleliidulistel võistlustel ja eesti matkajate delegatsioone Balti matkajate kokkutulekuil. Osalenud paljudel veematkavõistlustel võistlejana, tulnud auhinnalistele kohtadele, tegutsenud kohtuniku ja peakohtunikuna; vabariigi kategooria matkaspordi kohtunik. Tegutsenud lektorina klubi matkakoolis. Tallinna MK MKK liige, aastast 1985 EMF presiidiumi liige ja veematka komisjoni esimees, 1989 EML juhatuse liige ning aastast 1993 EML president. Esinenud matkamise teemadel TV’s, raadios, avaldanud kirjutisi ajalehtedes, tegeleb amatöörfilmindusega.

Kuulunud spordiühingusse Kalev, harrastab pikamaasuusatamist.

Autasustatud Tallinna MK teenetevimpli ning EVTEN tänu- ja aukirjadega, valitud matkaüldsuse poolt Eesti 1987 populaarseimaks matkajaks, 1996 Aasta matkajaks ja 1997 Aasta matkategelaseks.

Abielus, kolm tütart (1984, 1986, 1988); elab Tallinnas; jätkab kaugmatkamist, peab lugu nädalavahetusmatkadest oma tutvusringkonnaga.

Peeter Pungar
6.08.1942 Tartu

Lõpetas 1966 TRÜ füüsika-matemaatika teaduskonna. Töötanud TPI arvutus-matemaatika kateedris assistendi, TA Küberneetika Instituudis vaneminseneri, Eesti  Maaparandusprojektis sektorijuhataja ning Energiamüügis juhtivinsenerina, aastast 1997 OÜ Elinet rakendusinsener.

Esimese süstamatka tegi 1967 Koiva Jõel, 1980. aastate algusest tegev Tallinna MK’s. Sooritanud ligi 50 kategooriamatka, neist juhtinud pooli. Harrastanud veematkamist, teinud arvukalt kõrgema katekooriamatku Siberis ja Kesk-Aasias. Viimastel aastatel matkanud Euroopa riikides ja Aasias, 1999 juhtis esimest Eesti veematka rühma Nepaali jõgedel. Tulnud kahel korral Eesti matkaspordi meistrivõistlustel oma alagrupis esikohale (1984, 1988) ja teistele auhinnakohtadele. NSVL meistersportlane matkaspordis (1987), Eesti meistermatkaja (1990).

Osalenud matkajate kokkutulekutel ja võistlustel võistleja, kohtuniku ja peakohtunikuna. Tegutsenud pikka aega lektorina Tallinna MK kõikides matkakoolitusastmetes, oli 1996 kevadel matkaõppe taaselustamise üks initsiaator ja korraldaja. On matkaspordi uue klassifikaatori põhiautor, EML matkamärkide süsteemi loomise initsiaator ja väljatöötaja, toimetanud matkaalaseid kogumikke, avaldanud matkateemalisi kirjutisi ajalehtedes, esinenus raadios, TV’s. Harrastab matkateemaliste eksliibriste valmistamist, kogub erialast kirjandust. Oli aastatel 1983-87 VMKK liige, aastast 1988 VMKK (praegu EMKK) esimees, EML asutamisest peale selle juhatuse liige, aastatel 1993-99 EML asepresident.

Kuulunud spordiühingusse Kalev, tegelenud ka tõstespordi ja riistvõimlemisega.

Autasustatud TEKN ja EVTEN autasudega, on Põhjatähe Matkajuhi märgi kavaler (1999).

Abielus; elab Tallinnas; tegeleb matkamisega aktiivsel edasi.

Raimond Tamming
11.05.1928 – 09. 04. 2017 

Lõpetas 1953 EPA veterinaararstina. Töötanud Keilas, Tallinna Külmhoones, loomaaias ja Kirovi nim. kalurikolhoosis veterinaar- ja ETKVL süsteemis sanitaararstina, olnud aastatel 1966-70 korrespondendiks ETV AK toimetuses, töötanud Nelijärve Turismibaasis, Tallinna Keemia ja Farmaatsiatehases jm.

Sihipärasele matkaspordiga tegelemisele õhutas Anto Raukase ettekanne Kamtsatka ekspeditsioonist ning osavõtt Baikali matkast aastal 1962; samast aastast VSÜ Kalev Tallinna Turismiklubi liige. Sooritanud 25 aasta jooksul rohkesti mitmepäeva- ja ca 35 kategooriamatka, neist juhtinud 25. Harrastanud jalgsi-, suusa-, mägi-, auto-, vee- ja jalgrattamatku; saavutanud Eesti parima sportliku matka konkursil oma alagrupis esikoha (1967), NSVL meistersportlane matkamises (1968), Eesti meistermatkaja.

Alates 1964 aastast osalenud paljudel Tallinna, Eesti, Balti ja üleliidulistel matkajate kokkutulekutel ja võistlustel kohtuniku, korraldaja ja žüriide liikme ning esimehena. Oli 1967 esimese mägimatka kooli organiseerija Eestis, tegutsenud lektori ja õppuste juhendajana õppe-treeninglaagrites, vabariiklik kategooria matkaspordikohtunik (1981), vaneminstruktor, tulnud 11 korral vabariikliku konkursi Parim matkainstruktor võitjate hulka (1966-79).

Olnud 1966 Tallinna MK esimees, EVTEN vabariikliku mägimatka sektsiooni asutajaliige ja esimees, kauaaegne VMKK esimees (1964-84), aseesimees ja liige (kuni 1991), TEKN Kesk. MKK liige (1975-76; 1978-81). Aastatel 1979-85 EMF presiidiumi aseesimees.

Teinud tähelepanuväärset tööd matkamise propageerimisel ja tutvustamisel ajakirjanduses, TV’s ja raadios; aastatel 1976-86 tegi kaastööd ETV saatesarjale Lugedes looduse raamatut, millest kasvas välja autorisari Lugedes matkaraamatut, mis tuli TV-saadete üleliidulisel konkursil selles žanris auhinnalisele kohale, avaldanud ca 50 matkatemaatilist kirjutist, esinenud üle 20 korra ER mitmetes saadetes, teinud telereportaaže tervise- ja rahvamatkaüritustelt ja matkajate kokkutulekutelt.

Kuulunud spordiühingusse Dünamo, Lokomotiiv, Kalev, tegelenud ka kergejõustiku, kiiruisutamise, jäähoki ja korvpallimänguga, olnud aastatel 1944-47 paljukordne Tallinna koolinoorte ja Eesti noorte meister kõrgus- ja teivashüppes, tõkke- ja teatejooksudes ning 500 m kiiruisutamises, saavutanud üleliiduliste koolinoorte võistlustel auhinnalisi kohti, tegelenud ka alpinismiga.

Autasustatud Tallinna MK ja TEKN teenetemärkide, Tallinna ja vabariigi KSK teenetemedali, vabariigi KSK teeneteplaadi ning paljude tänu- ja aukirjadega, on Põhjatähe Matkajuhi märgi kavaler (1998).

Abielus, kaks poega (1955, 1958) ja tütar (1966)

pornplaybb.com siteripdownload.com macromastiavideo.com 1siterip.com
Toetajad
  • Uudiste arhiiv


  • Eesti Matkaliit, Juriidiline aadress: Raekoja plats 18, Tallinna linn, Harju maakond, 10146;
    Postiaadress: Tondi 17, Tallinn, 11301