Otsingumootor
redrube

Matkamärkide süsteem

Autasud ja tunnustusavaldused

Kinnitatud
EML 15. volikogu 26.oktoobril 1996
otsusega nr 15-3

Põhimäärus

Üldsätted

1. Matkamärgid on EML poolt asutatud matkasportlike tulemusi ja matkamise edendamisel ülesnäidatud teeneid kajastavad ja         tunnustust avaldavad rinnamärgid ja neid antakse reeglina EML liikmesorganisatsioonide liikmetele.

2. EML matkamärgi saanud isikute nimed avaldatakse EML Teatajas.

3. Matkamärgid on asutatud 1996. aastal.

4. EML matkamärgid jagunevad: Põhjatähe ja Põhjavalguse matkamärkideks.

4.1. Põhjatähe matkamärgid jagunevad:

Põhjatähe Matkamärk ( III, II ja I klass). Matkamärk antakse matkaja taotlusel nõuetekohaselt vormistatud sportlike matkade sooritamise eest vastavate nõuete täitmisel *.

Põhjatähe Matkajuhi märk. Märk antakse matkajale erakordsete ja silmapaistvate tulemuste eest matka(de) juhtimisel. Märgi omamine eeldab matkajalt ka aktiivset matkaklubilist ja matkaõppelist tegevust. Märk antakse ühele matkajale ainult üks kord. Vastava taotluse esitab EML liikmesorganisatsioon.

Põhjatähe Matkateenete märk (II ja I liik). Märgiga autasustatakse matkasportlasi ja -tegelasi silmapaistvate ja suurte teenete eest matkategevuse korraldamisel ja arendamisel Eestis. Vastava taotluse esitab EML liikmesorganisatsioon.

4.2. Põhjavalguse Matkamärk ( III, II ja I klass). Märk antakse matkasportlase taotlusel pikaajalise sportliku matkategevuse     eest.

Matkamärkide kirjeldus

5. Põhjatähe Matkamärk on metallist valmistatud erinevat värvi emaileeritud neljaharuline täht, mille harude vahel on kujutatud lõkke hele leek. Tähe keskmes asuvad tähed EML. Märgi vastastippude vaheline kaugus on 38 mm. Märgi kavandi autor on metallikunstnik Vello Vinn.

Märgi nimetust ja kuuluvust tähistavad järgmised värvid:

Märgi nimetus Kuuluvust tähistav värv
III klassi Põhjatähe matkamärk helesinine
II klassi Põhjatähe matkamärk sinine
I klassi Põhjatähe matkamärk tumesinine
Põhjatähe Matkajuhi märk tumepunane
II liigi Põhjatähe Matkateenete märk helekollane
I liigi Põhjatähe Matkateenete märk tumekollane

6. Põhjavalguse matkamärk on metallist valmistatud erinevat tooni emailidega kaetud virmalise kujutisega rinnamärk. Märgil asuvad tähed EML.

Märgi nimetust ja kuuluvust tähistavad värvid järgnevalt:

Märgi nimetus Värv
Kolmanda klassi Põhjavalguse matkamärk helesinine
Teise klassi Põhjavalguse matkamärk sinine
Esimese klassi Põhjavalguse matkamärk tumesinine

Põhjatähe ja Põhjavalguse matkamärkide nõuded

7. Põhjatähe matkamärgid antakse nende loogilises järjestuses, st. pole võimalik saada järgneva klassi märki, enne kui pole saadud eelnevat.

Spordijärk Põhjatähe Matkamärk
järguta, III järk III klass
teine järk II klass
esimene j., meistrikandidaat, meistersportlane I klass

8. Põhjatähe matkamärkide taotlemine toimub tabelis 1 toodud tingimuste alusel.

Tabel 1

Põhjatähe matkamärk I astme matk II astme matk III astme matk Kokku
osa-
võtt
juhti-
mime
punk
te
osa
võtt
juhti-
mine
punkte osa-
võtt
juhti-
mine
punkte
III klass
mehed 1 (60) 60
naised 1 (60) 60
II klass
mehed 1 (78) 1 1 (225) 363 * *
naised 1 (78) 1 (90) 228 **
I klass
mehed 2 1 (520) 610 **
naised 1 (135) 2 (260) 485 **

Kui matkaja ei soovi märgi taotlemisel matku juhtida siis vajaliku punktisumma võib ta koguda ka suurema hulga matkade arvu või kõrgema astme matkadel osalemisega, vt. EML matkamärkide rakendusjuhend punkt 9.

Näide: Loe eelneva tabeli rida

mehed 1 (78) 1 1 (225) 363**

järgnevalt: Teise klassi Põhjatähe Matkamärgi saamiseks tuleb meestel sooritada ühe esimese astme matka juhtimine, ühe teise astme matkast osavõtt ja ühe teise astme matka juhtimine. Esimese astme matka juhtimise eest peab ta saama vähemalt 78 matkapunkti (vaata Matkade klassifikaator, tab. 6 ja 7; 60*1,3=78). Teise astme matkast osavõtu ja juhtimise eest vähemalt 225 punkti (90 + 90*1,5=225). Kuid kogupunktisumma peab olema suurem või võrdne 363 punktiga. (78 + 225 + 60 = 363, kus “puuduv” 60 punkti on võrdne I astme matkast osavõtuga).

9. Kui matkade vormistamisel/registreerimisel ei arvutata matkapunkte, siis arvestatakse matkad (vastava astme matka) minimaalse punktisummaga ja

II klassi Põhjatähe Matkamärgi saamiseks tuleb lisaks sooritada vähemalt üks 1. astme matkast osavõtt;

I klassi Põhjatähe Matkamärgi saamiseks tuleb lisaks sooritada vähemalt üks 2. astme matkast osavõtt

Summaarne vajalik matkade arv minimaalsete matkapunktidega on näidatud tabelis 2. Täiendavad matkad on viirutatud lahtreis.

Tabel 2

Põhjatähe III astme matk II astme matk I astme matk
Matkamärk osa-
võtt
juhti-
mime
osa-
võtt
juhti-
mine
osa-
võtt
juhti-
mine
Kokku
matku
III klass
mehed 1 1
naised 1 1
II klass
mehed 1 1 1 1 4
naised 1 1 1 3
I klass
mehed 1 2 1 4
naised 1 1 2 4

Kui matkaja ei soovi märgi taotlemisel matku juhtida siis vajaliku punktisumma võib ta koguda ka suurema hulga matkade arvu või kõrgema raskusastme matkadel osalemisega. Põhjatähe Matkamärg nõuded ilma matku juhtimata on toodud tabelis 3.

Tabel 3

Põhjatähe I astme matk II astme matk III astme matk
Matkamärk osa-
võtt
juhti-
mime
osa-
võtt
juhti-
mine
osa-
võtt
juhti-
mine
Kokku
matku
III klass
mehed 1 1
naised 1 1
II klass
mehed 1 2 1 4
naised 1 2 3
I klass
mehed 1 4 5
naised 1 3 4

Matkade arvestamisel tuleb lähtuda eeskirjast: juhtimine tuleb asendada I ja II astme matkade korral kõrgema astme matkadest osavõtuga; III astme matka juhtimine tuleb asendada kahe III astme matkast osavõtuga (koefitsent 2).

12. Põhjavalguse matkamärkide taotlemine toimub tabelis 4 toodud tingimuste alusel.

Tabel 4

Põhjavalguse matkamärk Esimese astme matk Teise astme matk Kolmanda astme matk
Osa-

võtt

Juhti-

mine

punkte Osa-

võtt

Juhti-

mine

punkte Osa-

võtt

Juhti-

mine

punkte
III klass
Mehed 13 (10) 780
Naised 12 (9) 720
II klass
Mehed 12 (8) 1080
Naised 9 (6) 810
I klass
Mehed 12 (6) 1560
Naised 6 (3) 780

Näide: Loe eelneva tabeli rida

Mehed 13 (10)

järgnevalt: kas viieteistkümnest esimese astme matkast osavõtt või kümne esimese astme matka juhtimine (13 * 60 = 780).

Põhjatähe ja Põhjavalguse matkamärkide nõuete arvestus

13. Arvestus toimub matkasportlase isiklikul arvestuskaardil, mille annavad välja EML matkaklubid. Arvestuskaardid tuleb registreerida EML liikmesorganisatsiooni andme-baasis.

14. Matkade ja vastavate matkapunktide arvestust arvestuskaardil peab matkaja ise temale väljastatud matkatõendite alusel.

15. Vastava klassi märgi taotlemiseks esitab matkasportlane täidetud arvestuskaardi koos matkatõenditega EML liikmesorganisatsioonile.

Põhjatähe ja Põhjavalguse matkamärkide väljaandmine

16. Kolmanda ja teise klassi Põhjatähe Matkamärgi annab välja EML liikmesorganisatsioon oma juhatuse sellekohase otsuse alusel. EML liikmesorganisatsioon saab vastavad volitused EML juhatuselt. Vastavate volituste puudumisel annab Põhjatähe Matkamärgi välja EML juhatus.

17. Esimese klassi Põhjatähe Matkamärke annab välja EML oma juhatuse sellekohase otsuse alusel. Märgiga antakse kaasa märgitunnistus.

18. Kolmanda ja teise klassi Põhjatähe Matkamärgi nõuete õigsust kontrollib eelnevalt ja märkide väljaandmise arvestust peab EML volitusel juhatuse poolt määratud komisjon (reeglina kohalik MKK).

19. Kolmanda, teise ja esimese klassi Põhjavalguse Matkamärke annab välja EML oma juhatuse sellekohase otsuse alusel. Märgiga antakse kaasa märgitunnistus.

20. Kaotatud märgi asemel võidakse märgi kahekordse hinna tasumisel välja anda uus märk.

Põhjatähe Matkajuhi märgi väljaandmine ja arvestus

21. Põhjatähe Matkajuhi märgi annab välja EML juhatus oma liikmesorganisatsiooni kirjalikul esildise alusel. Märgiga antakse kaasa märgitunnistus.

Põhjatähe Matkateenete märgi väljaandmine ja arvestus

22. Põhjatähe Matkateenete märgi annab välja EML juhatus oma liikmesorganisatsiooni kirjalikul esildise alusel. Liikmesorganisatsiooni esildises näidatakse ära isiku panus matkamise edendamisele kas klubi, valla, maakonna või kogu Eesti ulatuses. Samas tehakse ettepanek teenetemärgi liigi kohta. Märgiga antakse kaasa märgitunnistus.

23. Esimese liigi Põhjatähe Matkateenete märke antakse kuni kolm märki aastas, teise liigi märke kuni viis märki aastas.

pornplaybb.com siteripdownload.com macromastiavideo.com 1siterip.com
Toetajad
  • Uudiste arhiiv


  • Eesti Matkaliit, Juriidiline aadress: Raekoja plats 18, Tallinna linn, Harju maakond, 10146;
    Postiaadress: Tondi 17, Tallinn, 11301