Otsingumootor

Jalgrattamatkatreener II

II  TASEME JALGRATTAMATKATREENERI ÕPPEKAVA

Maht 50 tundi

Eesmärk: Anda teadmisi ja oskusi II – III raskusastme (r/a) jalgrattamatka juhtimiseks.

I   LOENGUD

1.  Matkamise mõiste:  2 tundi

matkamise ajaloost ja terminoloogiast;

Eesti ja Euroopa matkamise hea tava;

puhkepäevamatk, jalgsi- ja rattamatkarajad  Eestis ja mujal maailmas, matkareisid;

sportlik matkamine ja matka raskusastmed; matkaliigid, eesmärgid ja rõhuasetused;

Eesti ja Euroopa matkaorganisatsioonid;

matkaja ja turisti erinevusi.

2.  Matka kavandamine:  4 tundi

kuhu, millal ja kellega minna; kestvus ja pikkus; algus- ja lõpp-punktid; sõit algpunkti ja lõpp-punktist tagasi;

marsruudi pidepunktid, vaatamisväärsused, ööbimispaigad;

kaardid, varustus;

matka pikkusele ja raskusastmele vastava energiatarvet katva matkamenüü koostamine;

vajalikud load ja dokumendid;

grupp ja grupijuht, grupijuhi abi; ülesannete jaotus matka ettevalmistamisel ja matkal; informatsiooni, kaartide ja materjalide hankimine grupijuhtidelt, raamatutest, matkapäevikutest, aruannetest ja internetist.

3.  Topograafia ja orienteerumine:   4 tundi

skeemid, kaardid, topograafilised kaardid; tingmärgid, mõõtkava; kauguste mõõtmine ja arvestus;

kompass ja muud võimalused ilmakaarte määramiseks; orienteerumine kaardi ja kompassi abil;

GPS kasutamine.

4.  Jalgrattamatka tehnika ja taktika:    4 tundi

liikumise iseärasused: maanteedel, linnades – asulates, radadel, metsas, soos,  mägedes; tegevus radade hargnemisel, radadeta aladel, veekogude ületamisel, kaaslase abistamise ja julgestamise võtted;

liikluseeskirjade ja –tavade erisusi piirkonniti. Jalgrattasõidu turvalisuse tagamise võtteid;

erinevate loodussituatsioonide  mõju matkamise tehnikale: ilmastik, päeva kestvus, temperatuur, valdavad tuulte suunad,  nähtavus, lagedad alad, metsad, sood, mäed, veekogud, kõrguse mõju;

sõidutaktika kõrgmägedes kulgevatel teedel ja teedeta kõrgmäestikes;

matkapäev: äratus, toidu valmistamine, matkapäeva informatsioon, liikumise kiirus ja puhkepeatused, lõunapeatus, telkimiskoht, ööbimine asulates;

matka jäädvustamine (fotod, filmid, matkapäevik, aruanne);

grupi liikmete erinevate füüsiliste võimete arvestamine matkal;

hügieeni- ja toitumiserinevused probleemsetes piirkondades. Kõlbliku joogivee hankimine;

matkapiirkonna taimestiku ja loomastikuga seotud probleemid;

matkapiirkonna inimeste kultuuriliste ja religioossete erinevuste arvestamine.

5.  Jalgrataste tüübid, kvaliteeditasemed, hooldus ja remont:  3 tundi

jalgrattatüübi ja kvaliteediklassi valik vastavalt matka eripärale;

lisaseadmed;

jalgratta ettevalmistus matkaks, hooldus matka ajal;

remondivõtted, varuosade komplekteerimine. Sagedamini esinevad tehnilised probleemid;

looduslike tingimuste mõju jalgrattale (soolane vesi, tuiskav liiv, külmakraadid).

6.             Matkavarustus, selle pakkimine ja jaotamine:  3 tundi

isiklik varustus: rõivad, jalatsid, vihmakeep, magamisalus, magamiskott, jalgratas, rattakott, sööginõud, hügieenitarbed, dokumendid, isiklikud ravimid, avariipakend;

grupivarustus:telgid,  matkakirves, keedunõud, priimused, gaasiballoonid, taskulambid, kompassid, kaardid, remondikomplekt, matkaapteek;

matkavarustus konkreetseks matkaks:vajalik nomenklatuur, valiku tegemine, varustuse laenutamine ja hankimine, matkaeelne korrastus ja remont;

rattakottide eri tüübid ja nende sobivus. Varustuse pakkimine kottidesse ja paigaldamine ratta peale;

foto- ja videotehnika ning  muude väärtesemete hoidmine matkal. Akude laadimise ja  patareidega seotud probleemid.

7. Matkaja füüsiline ja tehniline ettevalmistus:   2 tundi

üldkehaline treening, soovitavad normatiivid;

orienteerumise oskuse arendamine;

matkaalane treening, matkatehnika võistlused;

kontrollmatk.

8. Ohutuse tagamine:  2 tundi

matkaeelne tervise kontroll. Ohud ja haigestumise võimalused ning nende vältimine. Matkaapteek, selle kasutamine ja esmaabi. Päästetööd;

kindlustusliigid;

liikluseeskirjade sätteid ja liiklusalane tavakäitumine maailma erinevates piirkondades.

9. Psühholoogilised probleemid matkagrupis:   2 tundi

grupiliikme ootused ja lootused ning faktiline roll grupis. Käitumise normid, ‘meie’ tunne, grupi tavad ja kultuur. Liider, täht, hüljatud ja tõrjutud grupis;

grupi juhtimine: kiitused- laitused, ohutus ja distsipliin.

10. Looduses viibimise kultuur:   2 tundi

igaüheõigus. Looduskaitsealased kohustused liikumisel, tule tegemisel, loodusandide kogumisel, kalastamisel, keelualadel viibimisel;

lubade hankimine looduskaitsealadele pääsemiseks;

looduse tundmine: kivimid, maapinna vormid, taimed, puud, loomad, linnud jne

11. Jalgrattamatka piirkonnad:   2 tundi

Eesti, Balti ja Skandinaavia riigid, Euroopa, Venemaa, Ameerika, Aasia, Austraalia, Aafrika;

kohalikud erinõuded ja matkaeetika välismaal matkamisel;

peamised ohud erinevates matkapiirkondades.

II   PRAKTILISED ÕPPUSED

A. Õppeklassis      12 tundi

Topograafia alane praktika:

erineva mõõtkava ja suunitlusega kaartide kasutamine, kauguste ja asimuudi määramine,     kompassi ja kurvimeetri kasutamine.

Jalgrattamatkatehnika õpetamine:

kasutatavad näidismaterjalid: kiled, skeemid, pildid, fotod, slaidid, filmid, videod.

Matkavarustuse kasutamine ja õpetamine:

sõlmede õppimine,  rattakotid ja nende pakkimine, priimuste kasutamine, matkavarustuse    tutvustamine ja näpunäited valikuks ja kasutamiseks.

Esmaabi võtete näitamine ja harjutamine.

B. Maastikul ja I raskuskategooria õppematkal   8 tundi

Jalgrattasõidu tehnika keerulisel reljeefil või loodusoludes.

Matkavarustuse kasutamine.

Matkaja üldkehalised ja orienteerumise treeningud, osalemine võistlustel.

Esmaabi ja päästetööde treeningud.

Koostasid  Rein Lepik ja Tõnis Puss

Toetajad
  • image name

  • Uudiste arhiiv


  • Eesti Matkaliit, Juriidiline aadress: Raekoja plats 18, Tallinna linn, Harju maakond, 10146;
    Postiaadress: Liiva 5, Tallinn 11622