Otsingumootor
redrube

Jalgrattamatkatreener III

III TASEME JALGRATTAMATKATREENERI ÕPPEKAVA

Maht  70 tundi

Eesmärk: Anda teadmisi ja oskusi IV ja V raskusastme (r/a) matkade juhtimiseks.

I   LOENGUD

1.   Matkamise mõiste:   2 tundi

matkamise ajaloost ja terminoloogiast;

¨                  Eesti ja Euroopa matkamise hea tava;

¨                  puhkepäevamatk, jalgsi- ja rattamatkarajad Eestis, matkareisid;

¨                  Eesti ja Euroopa matkaorganisatsioonid;

¨                  sportlik matkamine ja matka raskusastmed; matkaliigid, eesmärgid ja rõhuasetused;

¨                  matkaja ja turisti erinevusi.

2.   Matka kavandamine:   8 tundi

kuhu, millal ja kellega minna; kestvus ja pikkus; algus- ja lõpp-punktid; sõit algpunkti ja lõpp-punktist tagasi;

marsruudi pidepunktid, vaatamisväärsused, ööbimispaigad;

kaardid, varustus;

matka pikkusele ja raskusastmele vastava energiatarvet katva matkamenüü koostamine;

vajalikud load ja dokumendid;

grupi liikmed ja grupijuht, grupijuhi abi; ülesannete jaotus matka ettevalmistamisel ja matkal; informatsiooni,  kaartide ja materjalide hankimine grupijuhtidelt, raamatutest, matkapäevikutest, aruannetest ja internetist;

kontrollmatk

3. Topograafia ja orienteerumine:   4 tundi

skeemid, kaardid, topograafilised kaardid; tingmärgid, mõõtkava; kauguste mõõtmine ja arvestus;

kompass ja muud võimalused ilmakaarte määramiseks; orienteerumine kaardi ja kompassi abil;

GPS kasutamine.

4. Jalgattamatka tehnika ja taktika:    10 tundi

liikumise iseärasused: maanteedel, linnades – asulates, radadel, metsas, soos,  mägedes; tegevus radade hargnemisel, radadeta aladel, veekogude ületamisel, kaaslase abistamise ja julgestamise võtted;

liikluseeskirjade ja –tavade erisusi piirkonniti. Jalgrattasõidu turvalisuse tagamise võtteid;

erinevate loodussituatsioonide  mõju matkamise tehnikale: ilmastik, päeva kestvus, temperatuur, valdavad tuulte suunad,  nähtavus, lagedad alad, metsad, sood, mäed, veekogud, kõrguse mõju;

sõidutaktika kõrgmägedes kulgevatel teedel ja teedeta kõrgmäestikes;

kõrgema raskusastme matka taktikalised erisused. Matka päevateekondade planeerimise iseärasused kõrgmägedes;

matkapäev: äratus, toidu valmistamine, matkapäeva informatsioon, liikumise kiirus ja puhkepeatused, lõunapeatus, telkimiskoht, ööbimine asulates;

matka jäädvustamine (fotod, filmid, matkapäevik, aruanne);

grupi liikmete erinevate füüsiliste võimete arvestamine matkal, organismi seisundi jälgimine ja hindamine suurtel koormustel;

hügieeni- ja toitumiserinevused probleemsetes piirkondades. Kõlbliku joogivee hankimine. Joogivee puhastamine;

matkapiirkonna taimestiku ja loomastikuga seotud probleemid;

matkapiirkonna inimeste kultuuriliste ja religioossete erinevuste arvestamine.

5. Jalgrataste tüübid, kvaliteeditasemed, hooldus ja remont:  4 tundi

jalgrattatüübi ja kvaliteediklassi valik vastavalt matka eripärale;

lisaseadmed;

jalgratta ettevalmistus matkaks, hooldus matka ajal;

remondivõtted, varuosade komplekteerimine. Sagedamini esinevad tehnilised probleemid;

looduslike tingimuste mõju jalgrattale (soolane vesi, tuiskav liiv, külmakraadid).

6.  Matkavarustus, selle pakkimine ja jaotamine: 3 tundi

isiklik varustus: rõivad, jalatsid, vihmakeep, magamisalus, magamiskott, jalgratas, rattakott, sööginõud, hügieenitarbed, dokumendid, isiklikud ravimid, avariipakend;

grupivarustus:telgid,  matkakirves, keedunõud, priimused, gaasiballoonid, taskulambid, kompassid, kaardid, remondikomplekt, matkaapteek;

matkavarustus konkreetseks matkaks: vajalik nomenklatuur, valiku tegemine, varustuse laenutamine ja hankimine, matkaeelne korrastus ja remont;

rattakottide eri tüübid ja nende sobivus. Varustuse pakkimine kottidesse ja paigaldamine ratta peale;

foto- ja videotehnika ning  muude väärtesemete hoidmine matkal. Akude laadimise ja  patareidega seotud probleemid.

7. Matkaja füüsiline ja tehniline ettevalmistus:   2 tundi

üldkehaline treening, soovitavad normatiivid;

orienteerumise oskuse arendamine;

matkaalane treening, matkatehnika võistlused;

kontrollmatk.

8. Ohutuse tagamine:  3 tundi

matkaeelne tervise kontroll. Ohud ja haigestumise võimalused ning nende vältimine. Matkaapteek, selle kasutamine ja esmaabi. Päästetööd;

kindlustusliigid;

liikluseeskirjade sätteid ja liiklusalane tavakäitumine maailma erinevates piirkondades.

9. Psühholoogilised probleemid matkagrupis:   2 tundi

grupiliikme ootused ja lootused ning faktiline roll grupis. Käitumise normid, ‘meie’ tunne, grupi tavad ja kultuur. Liider, täht, hüljatud ja tõrjutud grupis;

grupi juhtimine: kiitused- laitused, ohutus ja distsipliin.

10. Looduses viibimise kultuur:  2 tundi

igaüheõigus. Looduskaitsealased kohustused liikumisel, tule tegemisel, loodusandide kogumisel, kalastamisel, keelualadel viibimisel;

lubade hankimine looduskaitsealadele pääsemiseks;

looduse tundmine: kivimid, maapinna vormid, taimed, puud, loomad, linnud jne.

11. Jalgrattamatka piirkonnad:  2 tundi

Eesti, Balti ja Skandinaavia riigid, Euroopa, Venemaa, Ameerika, Aasia, Austraalia, Aafrika;

kohalikud erinõuded ja matkaeetika välismaal matkamisel;

peamised ohud erinevates matkapiirkondades.

II PRAKTILISED ÕPPUSED

A. Õppeklassis   12 tundi

Topograafia alane praktika:

erineva mõõtkava ja suunitlusega kaartide kasutamine, kauguste ja asimuudi määramine,     kompassi ja kurvimeetri kasutamine.

Jalgrattamatkatehnika õpetamine:

näidismaterjalid: kiled, skeemid, pildid, fotod, slaidid, filmid, videod.

Matkavarustuse kasutamine ja õpetamine:

sõlmede õppimine, seljakotid, rattakotid ja nende pakkimine, priimuste kasutamine,               matkavarustuse tutvustamine ja näpunäited valikuks ja kasutamiseks.

Esmaabi võtete näitamine ja harjutamine.

B. Maastikul ja õppematkal  16 tundi

Jalgrattasõidu tehnika keerulisel reljeefil või loodusoludes.

Julgestuse võtted jalgrattamatkal, nende harjutamine.

Matkavarustuse kasutamine.

Matkaja üldkehalised ja orienteerumise treeningud, osalemine matkatehnika võistlustel.

Esmaabi ja päästetööde treeningud.

Koostasid  Rein Lepik ja Tõnis Puss.

pornplaybb.com siteripdownload.com macromastiavideo.com 1siterip.com
Toetajad
  • Uudiste arhiiv


  • Eesti Matkaliit, Juriidiline aadress: Raekoja plats 18, Tallinna linn, Harju maakond, 10146;
    Postiaadress: Tondi 17, Tallinn, 11301