Otsingumootor
redrube

Jalgsimatkatreener I

JALGSIMATKATREENER. TASEMEKOOLITUSE ÕPPEKAVA. ERIALANE OSA.

I taseme aineprogramm

Eesmärgid Maht 30 tundi

1. I taseme treener valmistab ette ja viib läbi ühepäevaseid matkasid.
2. Tunneb rühmasuhete toimimise põhireegleid.
3. Tunneb juhendamise põhitehnikaid ning oskab neid tegevustes sihipäraselt kasutada.
4. Tunneb kehaliste võimete arengu põhireegleid.
5. Tunneb ja oskab jalgsimatkamise põhilisi tehnikaid ning nende õpetamise metoodikat.
6. Tunneb põhilisi riskihaldamise meetodeid ja päästevõtteid.
7. Tunneb jalgsimatkamise varustust, abivahendeid ning tarvikuid.

1. Matkamise alused. Loeng 2 tundi.

1.1. Matkatreenerite kutsekvalifikatsiooni tasemed.
1.2. Matkamine liikumisharrastusena (ajalooline ülevaade, kujunemine; definitsioonid, matkaliigid, matkaorganisatsioonid, matkamine seiklusturismis (ettevõtluses); matkamine klubides (mittetulunduses); „metsik” matkamine; sportmatkamine; matkaspordivõistlused, tulevikusuunad).
1.3. Eesti ja Euroopa matkamise hea tava.
1.4. Põhiline eesti- ja inglisekeelne terminoloogia ning soovitav kirjandus.
1.5. Matka komponendid ja nende mõju raskusastmele.
1.6. Matkade raskusastmete hindamine ja arvestus (raskusastme määramine).
1.7. Puuduliku matkakorralduse tagajärjed.

2. Baasvarustus, abivahendid ja tarvikud. Hooldus ja remont. Loeng 2 tundi

2.1. Välijalatsid (klassid, vastavus jala biomehhanilistele vajadustele, materjalid)
2.2. Matkakepid (materjalid, klassid, ehitustüübid, otstarbed)
2.3. Seljakotid (klassid, otstarbed, vastavus biomehhaanislistele vajadustele)
2.4. Räätsad e. lumekingad (klassid jne.).
2.5. Pääste-, ellujäämis-, ja esmaabivahendid.
2.6. Orienteerumisvahendid.
2.7. Mugavusvarustus.
2.8. Tarvikud.
2.9. Hooldus ja remont

3. Matka planeerimine ja matkataktika. Loeng 4 tundi. Praktika 2 tundi.

3.1. Maastikud ja veekogud. Matkatehnika valik sõltuvalt maastiku tüübist. Ohud.
3.2. Matka plaanimine (kuhu ja millal). Matkagraafiku koostamine.
3.3. Infoallikad matka kavandamisel. Kaardimaterjal. Interneti planeerimistööriistad (Google Map, ja teised.). Meteoandmed internetis.
3.4. Marsruudivalik. Grupi suurus. Matka raskusaste sõltuvus sihtgrupist (lapsed, noored, täiskasvanud, seeniorid).
3.5. Matka kestvus, teekonna pikkus, marsruudi pidepunktid ja tehnilised etapid, peatuspaigad.
3.6. Varustuse ja toidu planeerimine.
3.7. Vajalikud load ja dokumendid.
3.8. Puuduliku matkakorralduse tagajärjed.
3.9. Ühepäevase matka plaani koostamine (õppurite kodune praktilise eksami eelne töö).

4. Matkatehnika. Loeng 4 tundi. Praktilised tegevused 6 tundi.

4.1. Põhilised maastikul liikumise tehnikad.
4.2. Ellujäämise põhitõed.
4.3. Takistuste ületamine ja läbimine (sood, veekogud, kallakud jne.). Põhilised julgestus- ja päästetehnikad. Enese ja grupiliikme päästmine.
4.4. Sõlmed. Köite kasutamine liikumisel, julgestamisel ja päästmisel.
4.5. Keskkonnasäästlik matkamine. Liikumine jälgi jätmata.

5. Jalgsimatkaja isiklik varustus. Loeng 2 tundi.

5.1. Grupivarustus ühepäevasele matkale.
5.2. Isiklik matkavarustus (jalanõud, riietus, tehniline varustus, varustuse kotid).
5.3. Varustuse paigutus ja pakkimine.

6. Ohutus ja seadusandlus matkamises. Loeng 2 tundi.

6.1. Hoolikuse standard.
6.2. Seaduste mõju matkatreeneri tegevusele (võlaõigusseadus, toote ja teenuse ohutuse seadus, spordiseadus).
6.3. Üldised turvalisusalased protseduurid ja miinimumnõuded matkakorraldajale.
6.4. Viis sammu ohutu matka korraldamiseks.

7. Orienteerumine. 2 tundi. Praktika 2 tundi.

7.1. Topograafia.
7.2. Kompassi ja kaardimaterjali kasutamine.
7.3. GPS-i kasutamine.

8. Grupipsühholoogia ja klienditeenindus. 2 tundi.

8.1. Matkajuhi roll.
8.2. Grupi käitumise põhijooned.
8.3. Klienditeenindus.
8.4. Giiditöö alused.

Õppekava struktuur:

1. Teoreetiline koolitus 20 tundi
2. Praktiline õpe 10 tundi

Õppekava läbinu saab vastava tunnistuse, milles on näidatud kuulatud teemad ja osaletud tundide arv. Tunnistus omamine on kutseeksamil osalemise eelduseks.

pornplaybb.com siteripdownload.com macromastiavideo.com 1siterip.com
Toetajad
  • Uudiste arhiiv


  • Eesti Matkaliit, Juriidiline aadress: Raekoja plats 18, Tallinna linn, Harju maakond, 10146;
    Postiaadress: Tondi 17, Tallinn, 11301