Otsingumootor
redrube

Loodusretkejuht I

JALGSIRETKE JUHI (LOODUSGIIDI) ÕPPEKAVA

Eesmärk:  Anda teadmisi ja oskusi retkejuhile.

I    LOENGUD  (38 tundi)

1.    Matk, retk, turism.

Matkaterminoloogiast.

Puhkepäevamatk – retk,  jalgsimatkarajad Eestis, matka- ja turismireisid.
Sportlik matkamine ja matka raskusastmed; matkaliigid, eesmärgid ja  rõhuasetused.

Eesti ja Euroopa matka- ja turismiorganisatsioonid.

2.      Retke kavandamine

a)       Kava koostamine: kuhu ja millal minna; kestvus ja pikkus; algus- ja lõpp-punktid,; sõit algpunkti ja lõpp-punktist tagasi;  materjalide hankimine retkejuhtidelt, raamatutest, matkapäevikutest ja internetist;

b)       Retke tehniline ülesehitus;

c)       Vajalik varustus;

d)       Toidu valmistamine looduses.

3.        Suhtlemispsühholoogia retkel

a)       Klienditeenindus  looduses, juhtimistehnika;

b)       Grupi struktuur ja liikmete rollid;

c)       Käitumine kriisiolukorras

4.        Ülevaade elusast ja eluta loodusest

a)       Loomadest ja lindudest;

b)       Kivimitest ja mineraalidest;

c)       Taimedest ja looduslikust tasakaalust.

5.       Looduskeskkond ja seadusandlus

a)       Eestimaa looduse mitmekesisus;

b)       Ökosüsteemi areng;

c)       Riigimetsa Majandamise Keskus, ‘Hiiest’;

d)       Looduskaitse, igaüheõigus Eestis.

6.        Ülevaade Eestimaa loodusest, looduskaitsealadest ja matkaradadest .

II   PRAKTILISED ÕPPUSED

1.        Topograafia alane praktika

Erineva mõõtkava ja suunitlusega kaartide kasutamine, kauguste ja asimuudi

määramine, kompassi  kasutamine.

2.       Matkavarustuse kasutamine

Matkavarustuse tutvustamine ja näpunäited selle valikuks ja kasutamiseks.

3.       Esmaabi võtete näitamine ja harjutamine, matkaapteegi kasutamine.

III    ÕPPERETK (praktiliste ülesannete ja nende hindamisega )

Koostasid:     Ingrid Kuligina,

Guido Leibur,

Ülo Kangur.

pornplaybb.com siteripdownload.com macromastiavideo.com 1siterip.com
Toetajad
  • Uudiste arhiiv


  • Eesti Matkaliit, Juriidiline aadress: Raekoja plats 18, Tallinna linn, Harju maakond, 10146;
    Postiaadress: Tondi 17, Tallinn, 11301