Otsingumootor
redrube

Mägimatkatreener I

I taseme mägimatkatreeneri õppekava

Maht 30 tundi

Eesmärk:

1. I taseme mägitreener valmistab ette ja viib läbi ühepäevaseid matku kõrgmägedes.
2. Tunneb rühmasuhete toimimise põhireegleid.
3. Tunneb juhendamise põhitehnikaid ning oskab neid tegevustes sihipäraselt kasutada.
4. Tunneb kehaliste võimete arengu põhireegleid.
5. Tunneb ja oskab mägimatkamise põhilisi tehnikaid ning nende õpetamise metoodikat.
6. Tunneb põhilisi riskihaldamise meetodeid ja päästevõtteid.
7. Tunneb mägimatkamise varustust.

1. Mägimatkamise alused. Loeng 2 tundi.

1.1. Matkatreenerite kutsekvalifikatsiooni tasemed.
1.2. Matkamine, mägironimine ja alpinism (ajalooline ülevaade, kujunemine; definitsioonid, matkaliigid, matkaorganisatsioonid, matkamine seiklusturismis (ettevõtluses); matkamine klubides (mittetulunduses); „metsik” matkamine; sportmatkamine; matkaspordivõistlused, tulevikusuunad).
1.3. Matkamise ja alpinismi hea tava.
1.4. Põhiline mägimatkamise eesti- ja inglisekeelne terminoloogia ning soovitav kirjandus.
1.5. Mägimatka komponendid ja nende mõju raskusastmele.
1.6. Mägimatkade raskusastmete hindamine ja arvestus (raskusastme määramine).
1.7. Puuduliku matkakorralduse tagajärjed.

2. Mägimatkaja varustus. Loeng 2 tundi

2.1. Matkajalatsid ja riietus (klassid, materjalid)
2.2. Mägimatkaja varustus (materjalid, klassid)
2.3. Seljakotid (klassid, otstarbed)
2.4. Pääste-, ellujäämis-, ja esmaabivahendid.
2.5. Orienteerumisvahendid.
2.6. Priimused.
2.7. Varustuse hooldus ja remont

3. Mägimatka planeerimine. Loeng 4 tundi, praktilised õppused 2 tundi.

3.1. Mägimatka planeerimine. Matkagraafiku koostamine.
3.2. Informatsiooni, kirjelduste, pildi- ja kaardimaterjali hankimine raamatutest, matkapäevikutest, grupijuhtidelt ja internetist.
3.3. Marsruudivalik. Grupi suurus ja ülesannete jaotus matkagrupis.Matka raskusaste sõltuvus sihtgrupist (lapsed, noored, täiskasvanud, seeniorid).
3.4. Matka kestvus, teekonna pikkus, marsruudi pidepunktid ja tehnilised etapid, peatuspaigad.
3.5. Varustuse ja toidu planeerimine.
3.6. Vajalikud load ja dokumendid.
3.7. Puuduliku matkakorralduse tagajärjed.
3.8. Ühepäevase matka plaani koostamine (õppurite kodune praktilise eksami eelne töö).

4. Mägimatka tehnika. Loeng 4 tundi, praktilised õppused 6 tundi.

4.1. Mägireljeefi elemendid. Ohud kõrgmägedes.
4.2. Põhilised kõrgmägedes liikumise tehnikad.
4.3. Takistuste ületamine ja läbimine (jõed, rusu- ja rohunõlvad, liustikud, kaljud jne.). Põhilised julgestus- ja päästetehnikad. Enese ja grupi julgestus.
4.4. Sõlmed. Köite kasutamine liikumisel, julgestamisel ja päästmisel.

5. Mägimatkaja varustus. Loeng 2 tundi.

5.1. Grupivarustus ühepäevasele matkale.
5.2. Isiklik matkavarustus (jalanõud, riietus, tehniline varustus, varustuse kotid).
5.3. Varustuse paigutus ja pakkimine.

6. Ohutus ja seadusandlus matkamises. Loeng 2 tundi.

6.1. Seaduste mõju matkatreeneri tegevusele (võlaõigusseadus, toote ja teenuse
ohutuse seadus, spordiseadus).
6.2. Üldised turvalisusalased protseduurid ja miinimumnõuded matkakorraldajale.
6.3. Matkaeelne tervise kontroll, matkakindlustus.
6.4. Ohud ja haigestumise võimalused ning nende vältimine. Aklimatiseerumine kõrgmägedes.
6.5. Matkaapteek, selle kasutamine ja esmaabi ( mägihaigus, päikesepiste, päikese-põletus, alajahtumine, jäsemete külmumine, traumad, äikesekahjustused, pimedus, udu, lumepimedus).
6.6. Kohalikud päästeteenistused. Matkagrupi tegutsemine õnnetuse (avarii) korral.

7. Orienteerumine kõrgmägedes. Loeng 2 tundi, praktilised õppused 2 tundi.

7.1. Topograafia.
7.2. Kompassi ja kaardimaterjali kasutamine.
7.3. GPS-i kasutamine.

8. Grupipsühholoogia ja klienditeenindus. Loeng 2 tundi.

8.1. Matkajuhi roll.
8.2. Grupi käitumise põhijooned.
8.3. Klienditeenindus.
8.4. Giiditöö alused.

Õppekava struktuur:
1. Loengud 20 tundi;
2. Praktilised õppused: (köietöö õppus, jõeõppus, rohu- ja rusunõlva õppus) 10 tundi.

Õppekava läbinu saab vastava tunnistuse, milles on näidatud kuulatud teemad ja osaletud tundide arv. Tunnistuse omamine on kutseeksamil osalemise eelduseks.

pornplaybb.com siteripdownload.com macromastiavideo.com 1siterip.com
Toetajad
  • Uudiste arhiiv


  • Eesti Matkaliit, Juriidiline aadress: Raekoja plats 18, Tallinna linn, Harju maakond, 10146;
    Postiaadress: Tondi 17, Tallinn, 11301