Otsingumootor
redrube

Veematkatreener II

VEEMATKATREENER. TASEMEKOOLITUSE ÕPPEKAVA. ERIALANE OSA.

II taseme aineprogramm

Eesmärgid                                                                                          Maht 50 tundi

On võimeline läbi viima tegevusi, tagades selles osavõtjate ohutuse.

Tunneb suhtlemise ja rühma juhtimise põhireegleid.

Valdab veematkamise terminoloogiat ja tehnikaid ning oskab seda tegevustes sihipäraselt kasutada.

TEEMAD

Loengud

1.      Veematkamise alused. 9 tundi.

1.1.   Veematkamise juhendaja roll (filosoofiline lähenemine, kvalifikatsiooni profiil jne.).

1.2.   Veematkamise oskussõnavara (1 t).

1.3.   Aluste liigitus (kanuud, kajakid ja parved, kujunemise ajalugu, ehituse ja disaini põhimõtted, kasutusvaldkonnad ning ajad, ehitamisel kasutatavaid materjalid ja remondivõtted. Aluste ujuvuse ja püsivuse suurendamise võtted (5 t).

1.4.   Ilmastik ja hüdroloogia. (2 t).

1.5.   Jõgede liigitus ja veematkade raskusastmete määramine. Matkade klassifikaatori veematkamise osa.

1.6.   Sportlike matkade registreerimine ja arvestus. Matka kvalifikatsiooni komisjon. (1 t)

2.      Ohutus ja seadusandlus matkamises. 8 tundi.

2.1.   Hoolikuse standard, võlaõigusseadus, lepinguvälised kohustused, toote ja teenuse ohutuse seadus, spordiseadus.(2 tundi)

2.2.   Matkajuhi vastutus.

2.3.   Vastutuskindlustus. (1 tund)

2.4.   Instrueerimine, (eesmärk, põhipunktid, instrueerimise käik),  enesedeklaratsioon (eesmärk, sisu).

2.5.   Riskijuhtimine. Ohud matkal (inimfaktorist, kompetentsist, keskkonnast, varustusest tulenevad ohud) Ohtude tuvastamine ja vältimine.

2.6.   Avariiolukordade juhtimine. Koostöö otsimis- ja päästemeeskondadega.

3.      Matka planeerimine ja matkataktika. 5 tundi.

3.1.   Matkapiirkonna valik. Kuhu ja millal minna? Jõe või avaveepiirkonna valik vastavalt aastaajale, ilmastikutingimustele.

3.2.   Infoallikad.

3.3.   Mitmepäevased matkad.

3.4.   Marsruudi ettevalmistus: matka kestvus, pikkus, marsruudi pidepunktid, vaatamisväärsused, ööbimispaigad, kaardid, varustus, load ja dokumendid (3 t).

3.5.   Toitlustamine matkal.

3.6.   Vajalik info grupi kohta. Grupi komplekteerimine ja ettevalmistamine, informeerimine (2 t).

3.7.   Väliööbimised. Laagrikorraldus.

4.      Navigeerimine ja side. 3 tundi.

4.1.   Topograafia.

4.2.   Kompass.

4.3.   Kaarditarkvarad.

4.4.   GPS.

4.5.   Sidevahendid.

5.      Varustus veematkal. 4 tundi.

5.1.   Ühepäevase matka varustus.

5.2.    Mitmepäevase matka varustus.

5.3.   Aastaringne isiklik varustus (jalanõud, varustuse kotid, matid, termokiled, magamiskotid, riietus, termosed, joogikotid ja pudelid, noad, tööriistakomplektid jne.).

5.4.   Grupivarustus (telgid, apteek, priimus, sidevahendid, orienteerumisvahendid.

5.5.   Varustuse jagunemine, pakkimine (jaotamine grupis, ohutu paigutamine).

6.      Grupipsühholoogia ja klienditeenindus. 5 tundi.

6.1.    Matkajuhi roll grupis (juhtimisstiilid, piirangute lahendamine, otsustusvõimelisus, roll avariiolukordades).

6.2.   Osalejate rahulolu mõjutavad tegurid.

6.3.    Grupipsühholoogia alused (grupi arengufaasid jne.).

6.4.    Grupiliikmete „profiili” koostamine.

6.5.    Enesekehtestamine.

6.6.    Konfliktid – ennetamine ja lahendamine.

6.7.    Käitumine veaolukordades.

6.8.    Liider – liidrid.

6.9.   Giiditöö alused.

6.10. Matkakorralduse eripära sõltuvalt sihtgrupist (lastegrupid, seeniorid jne.).

6.11. Eesti kultuur.

Praktiline õpe

7.      Veematkamine. 16 tundi. Praktika 8 tundi merel  + 8 tundi jõel.

7.1.   Voolav vesi.

7.1.1.      Jõeaerutamine.

7.1.2.      Kärestike tüübid ja klassid.

7.1.3.      Liikumis- ja julgestustehnikad.

7.1.4.      Sõlmed.

7.1.5.      Ujumistehnikad.

7.1.6.      Takistuste ületamine.

7.1.7.      Alajahtumine ja uppumine.

7.1.8.      Päästevahendid.

7.1.9.      Päästevahendite kasutamine.

7.1.10.  Päästetehnikad voolavas vees. Improviseeritud päästmine (päästmine ettevalmistusajata). Köiesüsteemide kasutamine päästmisel .

7.2.   Avaveed.

7.2.1.      Avavee aerutamine.

7.2.2.      Liikumis- ja julgestustehnikad.

7.2.3.      Sõlmed.

7.2.4.      Varustus.

7.2.5.      Alajahtumine ja uppumine.

7.2.6.      Päästetehnikad  merel. Kannatanu transport.

7.2.7.      Varustuse transportimine.

Õppekava struktuur:

Teoreetiline koolitus 34 tundi.

Praktiline õpe 16 tundi.

Õppekava läbinu saab vastava tunnistuse, milles on näidatud kuulatud teemad ja osaletud tundide arv.

Koostas: Levo Tohva

pornplaybb.com siteripdownload.com macromastiavideo.com 1siterip.com
Toetajad
  • Uudiste arhiiv


  • Eesti Matkaliit, Juriidiline aadress: Raekoja plats 18, Tallinna linn, Harju maakond, 10146;
    Postiaadress: Tondi 17, Tallinn, 11301