Otsingumootor
redrube

Veematkatreener III

VEEMATKATREENER. TASEMEKOOLITUS. ERIALANE  ÕPPEKAVA.

III taseme aineprogramm

Eesmärgid                                                                                          Maht 70 tundi

On võimeline planeerima ja juhtima tegevuste läbiviimist, tagades juhendajate ja osavõtjate ohutuse.

Tunneb suhtlemise, juhtimise ja koolitamise põhireegleid.

Valdab veematkamise valdkonna teooriat ja praktikaid ning oskab neid töö organiseerimise ja koolitamise juures sihipäraselt kasutada.

TEEMAD

1.      Veematkamise teooria.

1.1. Alusteadmised.

1.1.1.      Veematkamise rahvusvaheline oskussõnavara (1 t).

1.1.2.      Rahvusvahelised tavad, reeglid ja seadused veematkamises.

1.1.3.      Infoallikad (erialaorganisatsioonid, standardid, käsiraamatud jne.).

1.1.4.      Maailma matkapiirkondade klassifitseerimine. Populaarsemad rajoonid.

1.1.5.      Matkade arvestuse pidamine organisatsioonis. Matkajuhi arvestusraamat.

1.1.6.      Võistlusmäärustikud.

1.1.7.      Võistlusradade püstitamine.

1.1.8.      Kvaliteedijuhtimisesüsteem matkamises. (turvalisus, meeskonna oskused, keskkonnaeetika, turustamine – teavitamine, opereerimine finantsidega)

1.2. Juhendamise teooria.

1.2.1.      Õpetamise metoodika.

1.2.2.      Õppimise moodused (meetodid).

1.2.3.      Õppimise – ja õpetamise strateegiad.

1.2.4.      Õppeprogrammide koostamine.

1.2.5.      Juhtumite lahendamine ja analüüs.

1.2.6.      Meeskonna moodustumise mehhanismid.

1.2.7.      Meeskonna kõrge motiveerituse saavutamine.

1.2.8.      Stressi juhtimine ja läbipõlemisest hoidumine.

1.3. Kõnnumaa esmaabi

1.3.1.      Situatsiooni hindamine.

1.3.2.      Esmaabi hingamis- , südame- ja veresoonkonna traumade puhul. Põletused. Peatraumad. Uppumine, alajahtumine.

1.3.3.      Apteek

1.4. Kaugmatkade korraldus.

1.4.1.      Analüüs eeskujude varal (varem sooritatud matkade baasil)

1.4.2.      Planeerimine. Matka kestvus, pikkus, marsruudi pidepunktid, vaatamisväärsused, ööbimispaigad, kaardid.

1.4.3.      Planeerimise ajagraafikud ja nende täitmise kontroll.

1.4.4.      Lubade taotlemine.

1.4.5.      Sponsorlus

1.4.6.      Sihtmaa sotsiaal-poliitilised küljed.

1.4.7.      Finantsplaneerimine.

1.4.8.      Juriidilised aspektid sihtmaal.

1.4.9.      Toidu ja varustuse planeerimine.

1.4.10.  Varustuse transpordi korraldamine sihtmaale.

1.4.11.  Varustuse ja toidu kohapealne käsitlemine (käitlemine).

1.4.12.  Kaugmatka ettevalmistamise eestvedamine.

1.4.13.  Osalejate väljavalimine.

1.4.14.  Rollid ja nende delegeerimine. Vastutuse jagamine.

1.4.15.  Grupijuhtimine kaugmatkal.

1.4.16.  Aja juhtimine.

1.4.17.  Päevikupidamine.

1.4.18.  Kaugmatka dünaamika (ajafaasid).

1.4.19.  Personali planeerimine kommertsmatkadel.

1.4.20.  Matkatoitlustamine (toiteväärtus, menüü koostamine, toiteväärtuste ja koguste kalkuleerimine, toiduhügieen, toidu pakendamine, toidu valmistamine ja toitlustamine matkal, ekspeditsioonitoitlustamise eripärad).

1.5. Ohutus ja seadusandlus matkamises.

1.5.1.      Tööandja või matkakorraldaja vastutuse piirid.

1.5.2.      Vastutusest vabastamine.

1.5.3.      Vastutuskindlustus.

1.5.4.      Riskide juhtimine ja maandamine.

1.5.5.      Riskijuhtimisplaani koostamine.

1.5.6.      Riskijuhtimine ja ohuolukordades käitumine

1.6. Navigeerimine ja side.

1.6.1.      Topograafia.

1.6.2.      Kompass.

1.6.3.      Kaarditarkvarad.

1.6.4.      GPS.

1.6.5.      Sidevahendid.

1.7. Töökorraldus ja klienditeenindus.

1.7.1.      Grupipsühholoogia.

1.8. Looduskeskkond.

1.8.1.      Loodusressursid kui matkamise baas.

1.8.2.      Piirkondade geograafilised eripärad.

1.8.3.      Mägede geomorfoloogia (reljeefid ja neid kujundanud tegurid).

1.8.4.      Fluvioloogia (jõed ja vooluveed).

1.8.5.      Meteoroloogia (horisontaalsed ja vertikaalsed õhuvoolud, ilmasüsteemid, ilmakaardid ja ilma ennustamine).

1.8.6.      Ökoloogia.

1.8.7.      Kaasaegse keskkonnakaitse suundumused.

1.9.Kultuurikeskkond.

1.9.1        Ülevaade peamistest religioonidest. Religioonist tulenevad kultuuridevahelised suhted.

1.9.2        Valikuline ülevaade kultuuridest.

1.9.3        Giiditöö praktilised aspektid välismaal.

2.      Veematkamise praktiline õpe.

2.1.Veematka varustus.

2.1.1.      Materjaliõpetus.

2.1.2.      CE deklaratsioon.

2.1.3.      Varustuse hooldamise korraldamine.

2.1.4.      Varustuse vajaduse kalkuleerimine.

2.1.5.      Ühepäevase matka varustus.

2.1.6.      Mitmepäevase matka varustus.

2.1.7.      Aastaringne isiklik varustus (jalanõud, varustuse pakkekotid, matid, termokiled, magamiskotid, riietus, termosed, joogikotid ja pudelid, noad, tööriistakomplektid jne.).

2.1.8.      Grupivarustus (telgid, apteek, priimus, sidevahendid, orienteerumisvahendid.

2.1.9.      Varustuse jagunemine, pakkimine (jagunemine grupiliikmete vahel, ohutu paigutamine).

2.2.Veematkamine. Praktika 8 tundi merel  + 8 tundi jõel. 16 tundi.

2.2.1.      Jõeaerutamine.

2.2.2.      Avavete aerutamine.

2.2.3.      Sõudmise ja aerutamise kinesioloogia.

2.2.4.      Päästetööde simulatsioonide ettevalmistamine ja õppuste läbiviimine.

Koostas: Levo Tohva

pornplaybb.com siteripdownload.com macromastiavideo.com 1siterip.com
Toetajad
  • Uudiste arhiiv


  • Eesti Matkaliit, Juriidiline aadress: Raekoja plats 18, Tallinna linn, Harju maakond, 10146;
    Postiaadress: Tondi 17, Tallinn, 11301