Otsingumootor
redrube

Taotlejale esitatavad nõuded

KUTSE ANDMISE JA TAASTÕENDAMISE EELTINGIMUSED JA ESITATAVAD DOKUMENDID

Taotleja peab vastama järgmistele eeltingimustele ja tõendama oma haridustaset, läbitud taseme- ja täienduskoolitust, treeneri kutsetaset, töökogemust ja teisi nõudeid dokumentidega:

Abitreeneri, EKR-3 kutse taotlemise eelduseks on:
→ vanus vähemalt 18 aastat, abitreeneri, EKR-3 tasemekoolituse läbimine mahus 60 tundi, soovituslik spordiala harrastuse kogemus.

Nooremtreeneri, EKR-4 kutse taotlemise eelduseks on kolm võimalust:
→ abitreeneri, EKR-3 kutsetaseme omamine, nooremtreeneri, EKR-4 tasemekoolituse läbimine mahus 100 tundi ja vähemalt 1-aastane erialane töökogemus abitreenerina (EKR-3 kutsetasemel);
→ abitreeneri, EKR-3 kutsetaseme omamine, nooremtreeneri, EKR-4 tasemekoolituse läbimine mahus 100 tundi ja 2. raskusastme matkast osavõtt + 1. raskusastme matka juhtimine;
→ kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus ning erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses.

Treeneri, EKR-5 kutse taotlemise eelduseks on neli võimalust:
→ nooremtreeneri, EKR-4 kutsetaseme omamine, treeneri, EKR-5 tasemekoolituse läbimine mahus 140 tundi ning vähemalt 3-aastane erialane töökogemus abitreenerina (EKR-3) ja nooremtreenerina (EKR-4) kutsetasemel kokku;
→ nooremtreeneri, EKR-4 kutsetaseme omamine, treeneri, EKR-5 tasemekoolituse läbimine mahus 140 tundi ja 3. raskusastme matkast osavõtt ja 2. raskusastme matka juhtimine;
→ viimase 5 aasta jooksul omandatud kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus ning erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses ja vähemalt 1-aastane erialane töökogemus viimasel 4 aasta jooksul;
→ 6 ja enam aastat tagasi omandatud kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus ning erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses ja vähemalt 5-aastane erialane töökogemus viimase 8 aasta jooksul.

Kutsekomisjonidel on õigus täpsustada eeltingimusi kooskõlastades need eelnevalt EOK-ga.

Kutse taotlemisel esitatavad dokumendid:
1) treenerikutse taotlemise avaldus
2) vormikohane CV
3) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart),
4) koopia haridust tõendavast dokumendist
5) koopia taseme- ja täienduskoolitust tõendavast dokumendist
6) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

 

Kutse taastaotleja peab vastama järgmistele eeltingimustele ja tõendama läbitud täienduskoolitust, treenerikutse taset ja töökogemust dokumentidega:

Abitreeneri, EKR-3 kutse taastaotlemise eelduseks on:
→ erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses.

Nooremtreeneri, EKR-4 kutse taastaotlemise eelduseks on:
→ erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses ja vähemalt 2-aastane erialane töökogemus nooremtreeneri, EKR-4 kutsetasemel viimase 4 aasta jooksul.

Treeneri, EKR-5 kutse taastaotlemise eelduseks on:
→ erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses ja vähemalt 3-aastane erialane töökogemus treeneri, EKR-5 kutsetasemel viimase 4 aasta jooksul.

Kutsekomisjonidel on õigus täpsustada eeltingimusi kooskõlastades need eelnevalt EOK-ga.

Kutse taastaotlemisel esitatavad dokumendid:
1) treenerikutse taotlemise avaldus
2) vormikohane CV
3) koopia täienduskoolitust tõendavast dokumendist
4) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta
5) koopia isikut või haridust tõendavast dokumendist, kui andmed on muutunud
Taastõendamine toimub esitatud dokumentide alusel ja intervjuu vormis.
Taastõendamine vanaduspensioniealiste taastaotlejate osas toimub dokumentide alusel ning sellisel juhul on taastõendamise tasuks kutseasutuse poolt kehtestatud kutsetunnistuse maksumus.
Kutsekomisjon võib välja töötada varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) korra. Selle alusel hinnatakse taotleja eeltingimustele vastavust juhul, kui taotlejal puuduvad eeltingimustele
vastavust tõendavad dokumendid.

pornplaybb.com siteripdownload.com macromastiavideo.com 1siterip.com
Toetajad
  • Uudiste arhiiv


  • Eesti Matkaliit, Juriidiline aadress: Raekoja plats 18, Tallinna linn, Harju maakond, 10146;
    Postiaadress: Tondi 17, Tallinn, 11301