Otsingumootor
redrube

Tasemekoolitus ja täiendkoolitus

Tasemekoolituse ained ja mahud

Kutsenõukogu on lähtunud tasemekoolituse mahu määratlemisel Euroopa treenerite koolituse struktuuris (EQSCT – European Qualification Structure for Coaches Training) sätestatud miinimummahust – 300 tundi (akadeemilist tundi) III taseme treeneri koolitamiseks ning seisukohast, et spordiala erialane koolitus ja üld- ning põhikoolitus jaguneksid 50%-50%

Treener I, treener II ja treener III kutsekvalifikatsiooni taotlemisel ei ole nõutav kehalise kasvatuse ja /või spordialane kõrgharidus, küll on nõutav tasemekoolituse läbimine kutsekomisjoni poolt aktsepteeritud koolitusasutustes või koolitajate kursustel.

Tasemekoolituse miinimummaht ja soovituslik jagunemine:
Tase Treener I – tasemekoolitus kokku 60 tundi,
sellest 30 tundi spordialaga seonduv koolitus (50%)
sellest 14 tundi biomeditsiinialane (tervis, anatoomia, füsioloogia) koolitus (~25%)
sellest 10 tundi pedagoogika, psühholoogia alane koolitud (~15%)
sellest 6 tundi üldteadmiste alane (majandus, spordikorraldus, jms.) koolitus (~10%)

Tase Treener II – tasemekoolitus lisaks kokku 100 tundi,
sellest 50 tundi spordialaga seonduv koolitus (50%)
sellest 26 tundi biomeditsiinialane (tervis, anatoomia, füsioloogia) koolitus (~26%)
sellest 16 tundi pedagoogika, psühholoogia alane koolitud (~16%)
sellest 8 tundi üldteadmiste alane (majandus, spordikorraldus, jms.) koolitus (~8%)

Tase Treener III – tasemekoolitus lisaks kokku 140 tundi,
sellest 70 tundi spordialaga seonduv koolitus (50%)
sellest 36 tundi biomeditsiinialane (tervis, anatoomia, füsioloogia) koolitus (~25%)
sellest 24 tundi pedagoogika, psühholoogia alane koolitud (~18%)
sellest 10 tundi üldteadmiste alane (majandus, spordikorraldus, jms.) koolitus (~7%)

Täiendkoolituse ained ja mahud

(Treener III,) Treener IV ja treener V kutsekvalifikatsiooni taotlemisel on nõutav kehalise kasvatuse ja / või spordialane kõrgharidus. Kutsekvalifikatsiooni taotlemisel või selle tõstmise taotlemisel on eelduseks viimase 4 aasta jooksul läbitud erialane täiendkoolitus miini­mummahus 40 tundi.

pornplaybb.com siteripdownload.com macromastiavideo.com 1siterip.com
Toetajad
  • Uudiste arhiiv


  • Eesti Matkaliit, Juriidiline aadress: Raekoja plats 18, Tallinna linn, Harju maakond, 10146;
    Postiaadress: Tondi 17, Tallinn, 11301