Otsingumootor
redrube

Põlva maakonna lahtised individuaalsed XII matkatehnika meistrivõistlused ja IX matkatriatloni karikavõistlused

11.-12. juunil 2011. a Leevakul

Võistluste üldjuhend

1. Eesmärk
Propageerida looduses liikumist, kui ühte silmaringi laiendavat ja tervisele kasulikumat spordiala.
Täiendada matkatehnika alaseid teadmisi ohutuse tagamiseks matkadel.
Selgitada parimad individuaalsed matkatehnika tundjad jalgsi-mägi-, jalgratta- ja veematkatehnikas ning universaalseim matkatehnika valdaja kõigis matkaliikides.

2. Aeg ja koht
Matkatehnika meistrivõistlused toimuvad 11.juunil 2011 Leevakul Võhandu jõel asuva hüdroelektrijaama paisu juures.
Registreerimine, stardijärjekorra loosimine ja võistlustrasside tutvustus kell 9-9.45.
Võistluste avamine kell 9.50.
Start kõikide matkaliikide võistlustele on avatud kell 10-14.30. Finiš suletakse kell 15.
Matkatriatloni karikavõistlused toimuvad samas kohas 12.juunil 2011.a.
Kell 9-9.45 registreerimine, stardijärjekorra loosimine ja võistlusraja tutvustus.
Startide algus kell 10. Finis suletakse kell 13.30. Autasustamine kell 14.
Mõlema võistluse stardi-finišikohad asuvad laagriplatsi juures.

3. Osavõtjad ja võistlustingimused
Võistlusklassid: naised, mehed.
Võistlusalad: jalgsi-mägimatkatehnika; jalgrattamatkatehnika, veematkatehnika. Matkatriatlon.
Osavõtjad vastutavad oma tervisliku seisukorra eest ise ja veematkatehnikas nõutav ujumise oskus.
Võistluste põhitrassid on paigaldatud kohtunike poolt. Võistlustrassidel kohtunike julgestus ja selle puudumisel peab olema tagatud omajulgestus.
Jalgsi-mägimatkatehnikas võib lisaks kohtunikepoolsele varustusele kasutada oma. Nõutav kiivri kandmine ja kinnaste olemasolu.
Jalgrattamatkatehnika võistlus toimub omal jalgrattal. Võistlustrassid on paigaldatud kohtunike poolt.
Nõutav kiivri kandmine ja kompassi olemasolu.
Veematkatehnikavõistlus (naine, mees, meespaar, segapaar) toimub klubi ühe- ja kahekohalisel plastikust matkasüstal. Nõutav päästevesti kandmine. Need mõlemad saab kohtunikelt.
Matkatriatlonis trassid paigaldatud kohtunike poolt. Võistlejail peab olema oma jalgratas. Nõutav kiivri kandmine ja kompassi olemasolu.

4. Stardimaksud ja eelregistreerimine
Meistrivõistlustel stardikorra maksumus igas matkaliigis 2 eurot.
Sooduspakett 7 eurot, kui starditakse üle kolme korra.
Matkatriatlonis stardimaks 3 eurot.
Eelregistreerimine teha hiljemalt 6. juuniks Põlva Matkaklubis aareplakk@polvakoit.ee, tel. 509 7160
Aare Plakk või taimirovelle@hot.ee , tel. 525 1513 Taimirovelle Romantsov.
Stardimaks kanda üle Põlva Matkaklubi arveldusarvele 221011926554 märkega “meistrivõistlused”.
Eelregistreerimisel märkida ära ees- ja perekonnanimi, vanus, sugu, matkaliik (veematkatehnikas lisaks paadiklass), eraldi matkatriatlon ning stardimaksu ülekandmise kuupäev või tasumisviis.
Sularahas maksmine kohapeal eelneval kokkuleppel.
Kohapeal registreerumise võimalus vabade kohtade olemasolul.

5. Autasustamine
Vanuseklasside kõikide alade kolme paremat autasustatakse medali, diplomi ja meenega.
Meistrivõistluste autasustamine toimub 11. juunil kell 20 klubi Suvepäevade avamise ajal.
Matkatriatlonis mõlema vanuseklassi kolmele paremale naisele ja mehele karikaplaat, diplom ja meene. Autasustamine 12. juunil kell 14.

6. Võistlusalade kirjeldused

6a. Jalgsi-mägimatkatehnika
Võistlustrass on paigaldatud kohtunike poolt ja asub laagriplatsi juures. Ronimisvarustus kohtunike poolt, aga lubatud on oma individuaalse varustuse kasutus. Rajal kohtunike ja omajulgestus. Nõutav kiivri ja kinnaste kandmine.
Võistlustrassi läbimine toimub ajale ja puhtusele, trassi läbimise ajale lisanduvad rajal elementide sooritamisel saadud karistused. Trassil on korraga üks võistleja.
Võistlustrassi elementideks võivad olla paralleelköied, sportlik laskumine ja tõus nõlval, jõe ületamine köiel erinevatel viisidel, poom, soo ning sõlmed.

6b. Jalgrattamatkatehnika
Võistluskoosneb krossi-orienteerumise ja vigursõidu etapist. Vajalik oma ratta olemasolu ja kompass.
Kiivri kandmine kohustuslik. Võitja selgitatakse kahe osaala kokkuvõttes, kusjuurers vigursõidus lisanduvad raja läbimise ajale lisaks elementide läbimisel sadud karistused. Vigursõit toimub laagri territooriumil ja koosneb kuni kaheksast elemendist. Krossi-orienteerumise start ja finiš on laagriplatsil ning Leevaku ümbruses asuval orienteeruvalt 5 km pikkusel rajal on viis KP-d.

6c. Veematkatehnika
Võistlus toimub laagriplatsi juures tammialusel jõelõigul kohtunike poolt paigaldatud slaalomi-rallirajal.
Raja pikkuseks on orienteeruvalt 150 m. Vastavalt markeeringule tuleb läbida kuni kaheksa väravat ja paigaldatud on kaks poid. Paremusjärjestus selgitatakse raja läbimise aja ja väravate läbimisel saadud karistuste summeerimise teel.
Võistlusalusteks on üheline (K1) ja kaheline (K2) matkasüst, mis koos päästevestiga on kohtunike poolt.
Nõutav ujumisoskus ja päästevesti kandmine on kohustuslik.
Võistlusklassid
Ühene süst (K1) – mees ja naine.
Kahene süst (K2) – meespaar ja segapaar

6d. Matkatriatlon
Võistlejail tuleb järjest läbida kohtunike poolt paigaldatud jalgsi-mägi-, vee- ja jalgrattamatkatehnika trassid. Stardi- ja finišikoht asuvad laagriplatsil. Vajalik oma ratta olemasolu. Nõutav kiivri kandmine ja kompass. Peab oskama ujuda.
Starditakse ühekaupa. Esmalt läbib võistleja jalgsi-mägimatkatehnika trassi, siis veetrassi ühelisel matkasüstal, edasi läbib jalgrattaorienteerumise etapi ja viimasena läbib rattal vigursõidu elemendid.
Paremusjärjestus selgitatakse trassi läbimise aja ja etappidel saadud karistuste summeerimise teel.
Arvestust peetakse meeste ja naiste osas.

7. Üldiselt
Täpsemad võistlusalade juhendid kohapeal. Juhenditega määratlemata küsimused ja võistluste käigus tekkivad probleemid lahendab kohtunikekogu kohapeal koheselt.
Täpsustav info peakohtunik Aare Plakilt tel. 509 7160 või meiliaadressil aareplakk@polvakoit.ee

8. Korraldaja
Põlva Matkaklubi koostöös Põlva Maakonna Spordiliiduga.
Võistluste peakohtunik Aare Plakk ja peasekretär Aili Siida.
Võistlusalasid juhivad alakohtunikud:
jalgsi-mägi – Taivo Vasser ja Taivo Oinus.
jalgratas – Aare Plakk ja Aili Siida.
vesi – Mart Vester ja Ivar Kanarik.
Matkatriatloni võistlust juhib alade kohtunike kolleegium.

PÕLVA MATKAKLUBI

Lisatud: 28. mai 2011
Rubriik: Uudised

««
»»

pornplaybb.com siteripdownload.com macromastiavideo.com 1siterip.com
Toetajad
  • Uudiste arhiiv


  • Eesti Matkaliit, Juriidiline aadress: Raekoja plats 18, Tallinna linn, Harju maakond, 10146;
    Postiaadress: Tondi 17, Tallinn, 11301