Otsingumootor
redrube

Juhendid

Kinnitatud EML juhatuses

20. aprill 2010

Eesti matkatehnika meistrivõistlused

Raamjuhend

Eesmärk

 • matkajate sportliku taseme tõstmine,
 • matkaohutuse suurendamine,
 • matkamise kui aktiivse vaba aja veetmise võimaluse tutvustamine.

Võistlusalad

Eesti matkatehnika meistrivõistlused toimuvad kahes võistlusklassis (põhiklassis ja noorteklassis) järgmistel võistlusaladel:

 • jalgrattamatkatehnika
 • jalgsimatkatehnika
 • mägimatkatehnika
 • suusamatkatehnika
 • veematkatehnika
 • matka kompleksvõistlus

Korraldaja

Matkatehnika meistrivõistluste korraldaja peab olema Eesti Matkaliidu (EML) liige ja vastama käesoleva raamjuhendi nõuetele. Korraldaja ja võistlusjuhend kinnitatakse EML juhatuse poolt võistlusaastale eelneva kalendriaasta novembris. Hilisem kinnitamine võib toimuda ainult erandkorras EML juhatuse otsuse alusel.

Korraldajal peab olema varasem antud matkaliigi võistluse korraldamise kogemus. Võistluse peakohtunik peab omama vähemalt samaväärse võistluse korraldamise kogemust peakohtunikuna.

Võistluste korraldustoimkonnas peavad olema vähemalt üldjuht, majandusjuht ja sekretär ning kohtunikekogus peavad olema vähemalt peakohtunik, võistluste sekretär, rajameister ja kohtunikud.

Korraldus, aeg ja koht

Võistlused võivad olla individuaalsed või võistkondlikud, võistkonnas maksimaalselt 4 liiget. Võistlused toimuvad korraldaja poolt koostatud ja EML juhatuse poolt kinnitatud juhendi alusel. Juhendis peab olema märgitud võistluste toimumise koht ja aeg. Konkreetse kalendriaasta võistlused viiakse läbi antud aastal. Võistlused toimuvad Eestis. Võistlustrassid peavad vastama järgmistele nõuetele:

Võistlusala Min. trassi läbimise aeg Min. takistuste/elementide arv
Jalgrattamatkatehnika 20 minutit
Jalgsimatkatehnika 20 minutit 5 elementi
Mägimatkatehnika 20 minutit 5 elementi
Suusamatkatehnika 20 minutit
Veematkatehnika 5 minutit 20 väravat
Matka kompleksvõistlus 3 tundi 3 matkaliiki

Osavõtjad

Põhiklassis isikud, kes on võistluste toimumise ajal vähemalt 19 aastased ja kelle tehnilised oskused vastavad vähemalt antud matkaliigi II raskusastme matkale (osavõtja peab seda kinnitama allkirjaga). Noorteklassis isikud, kes on võistluste toimumise ajal 14 kuni 18 (kaasa arvatud) aastased.

Osavõtjad peavad olema Eesti kodanikud või omama Eestis alalist elamisluba.

Korraldajatel on õigus piirata osavõtjate arvu. Üks osavõtja võib samal võistlusalal võistelda ainult üks kord. Osavõtjad võistlevad reeglina omal vastutusel.

Autasustamine

Põhiklassi ja noorteklassi võitjatele antakse meistrimedalid ja diplomid (kui võistkondi on vähemalt 3), II kohale tulnud saavad II koha medalid ja diplomid (kui võistkondi on vähemalt 4) ja III kohale tulnud III koha medalid ja diplomid (kui võistkondi on vähemalt 5). Ühel võistlusalal on võimalik maksimaalselt välja panna 4 medalikomplekti.

Korraldaja võib välja panna täiendavaid auhindu.

Organisatsioonilised küsimused

Võistlusala juhendis peavad olema ära näidatud järgmised valdkonnad:

Tulemuste arvestamise süsteem

Olmetingimused

Osavõtutasud (stardimaks)

Transport stardi- ja finishipaika

Toitlustamine

Meditsiiniline teenindus

Tehniliste vahendite transporditingimused

Täpsem info võistlustingimuste kohta (võistluste juhis) peab olema avaldatud hiljemalt võistluseelse päeva õhtul. Võistluste juhises täpsustatakse raja skeem, trasside pikkused, takistuste iseloom ning muu täpsustamist vajav informatsioon.

Vaidlusalused küsimused.

Protestid lahendab EML juhatuse poolt kinnitatud kohtunikekogu võistluste toimumise kohas. Proteste võib esitada 30 minuti jooksul peale viimase võistleja lõpetamist. Protestid vaadatakse läbi ja kohtunikekogu teeb otsuse 30 minuti jooksul. Peale autasustamist saab proteste esitada EML juhatusele. Võistlustulemused kinnitab EML juhatus.

pornplaybb.com siteripdownload.com macromastiavideo.com 1siterip.com
Toetajad
 • Uudiste arhiiv


 • Eesti Matkaliit, Juriidiline aadress: Raekoja plats 18, Tallinna linn, Harju maakond, 10146;
  Postiaadress: Tondi 17, Tallinn, 11301