Anna teada aasta 2023 matkategijatest

Me teeme seda taas! Ja juba neljandat korda.

Uus on see, et sel aastal on tiitleid viis. Me valime Aasta matkaja, Aasta mägironija, Aasta matkategelase, Aasta matka ja Aasta matkaorganisatsiooni. Mõlemal eelnenud korral oleme saanud väärt informatsiooni meie tegijat kohta just teie käest. Me teame olukorrast Eesti matkamaastikul palju, aga kindlasti mitte kõike.

Mõtle tegijate peale jooksval matka-aastal ning anna neist ka meile teada. Jooksev matka-aasta on eelmise aasta 01. novembrist kuni käesoleva aasta 01. novembrini (seega 01.11.2022-01.11.2023). 

Kandidaatide esitamine: 12.09.-24.09.2023 (13 päeva)

Kirjuta kandidaadi nimi ja vähemalt viie lausega põhjendus, miks just tema. Aasta matka puhul peab olema toodud välja matka kestus, piirkond, marsruut, km ja vajadusel tehnilised näitajad. 

Ühte inimest või matka saab esitada ainult ühes kategoorias. Kui kedagi esitatakse kahes erinevas kategoorias, siis kategooria otsustab komisjon tulenevalt esitatud andmetest. Komisjon võib esitatud andmete põhjal otsustada ka mõne tiitli üldse välja jagamata jätta. 

Oma kandidaat esita siin: LINK

 

Mida kandidaadi esitamisel silmas pidada?

Aasta matkaja on Eesti matkaja, kes tegi antud perioodil midagi uudset, erakordset, ainulaadset, rasket või ala populariseerivat matka. 

Aunimetus Aasta matk omistatakse enim silma paistnud matkarühmale. Aunimetusele kandideerivas matkarühmas peavad vähemalt 50% rühma liikmetest olema Eesti Vabariigi alalised elanikud.

Aunimetuse “Aasta matk” määramisel arvestatakse:

  • matka sportlikku taset (uudne, erakordne, ainulaadne, raske jmt)
  • matka piirkonda ja uudsust (uus matkapiirkond, uus marsruut jmt)

Aasta mägironija on roninud tehnilisi marsruute ja/või käinud kõrgemal kui 6000 m.

Aasta matkategelane on antud perioodil enim silma paistnud Eesti Vabariigi alaline elanik, kes on käesoleval matka-aastal edendanud matkaliikumist Eestis.

Aasta matkaorganisatsiooni aunimetus omistatakse enim silma paistnud Eesti Matkaliidu liikmesorganisatsioonile.

Nii Aasta matkategelase kui ka Aasta matkaorganisatsiooni aunimetuse määramisel arvestatakse matkaliikumise edendamist Eestis 2022. aastal, sealhulgas tegevusi:

  • matkaürituste korraldamisel (kokkutulekud, seminarid, koolitused, klubilised üritused, võistlused)
  • matkaliikumise propageerimisel (esinemised raadios, televisiooni, publikatsioonid, töö noortega või muude sihtrühmadega, koolitamine jms)
  • silmapaistva panuse eest mingi matkavaldkonna arendamisel (osalemine erinevate komisjonide, töörühmade jms töös)
  • Eesti Matkaliidu propageerimisel

Aunimetuste saajad valitakse hääletuse teel. Hääletuse esimene voor on avalik hääletus, kus võivad osaleda kõik soovijad ja teises voorus hääletavad Eesti Matkaliidu liikmesorganisatsioonide liikmed. Arvestust peetakse mõlemas voorus eraldi ja saadud tulemused liidetakse.

Aasta tegijad tehakse teatavaks 28. oktoobril Eesti matkajate kokkutulekul Kiviõli Seikluskeskuses. 

Varasemate aasta tegijatega saab tutvuda SIIN

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga