Aita leida aasta tegijad

Taas on käes aeg pakkuda välja kandidaadid ja tunnustada aasta tegijaid.

Aastal 2019 andis Eesti Matkaliit esimest korda välja neli aunimetust: Aasta matk, Aasta matkaja, Aasta matkategija ja Aasta matkaorganisatsioon. Matkamist mittesoosiva olukorra tõttu jäid tiitlid eelmisel aastal välja jagamata, seega oleme otsustanud, et käesolev matka-aasta on natuke pikem kui tavaliselt. Mõtle tegijate peale aastatel 2020 ja 2021 ning anna neist ka meile teada.

Kandidaatide esitamine: 14.-24.10.2021

Kirjuta kandidaadi nimi ja vähemalt viie lausega põhjendus, miks just tema. Aasta matka puhul peab olema toodud välja matka kestus, piirkond, marsruut, km ja vajadusel tehnilised näitajad. 

Kandidaatide esitamine on selleks aastaks lõppenud.

Mida kandidaadi esitamisel silmas pidada?

Aasta matkaja on Eesti matkajale, kes tegi antud perioodil midagi uudset, erakordset, ainulaadset, rasket või ala populariseerivat matka. 

Aunimetus Aasta matk omistatakse enim silma paistnud matkarühmale. Aunimetusele kandideerivas matkarühmas peavad vähemalt 50% rühma liikmetest olema Eesti Vabariigi alalised elanikud.

Aunimetuse “Aasta matk” määramisel arvestatakse:

  • matka sportlikku taset (uudne, erakordne, ainulaadne, raske jmt)
  • matka piirkonda ja uudsust (uus matkapiirkond, uus marsruut jmt) 

Aasta matkategelane on antud perioodil enim silma paistnud Eesti Vabariigi alaline elanik, kes on antud perioodil edendanud matkaliikumist Eestis.

Aasta matkaorganisatsiooni aunimetus omistatakse enim silma paistnud Eesti Matkaliidu liikmesorganisatsioonile.

Nii Aasta matkategelase kui ka Aasta matkaorganisatsiooni aunimetuse määramisel arvestatakse matkaliikumise edendamist Eestis 2020. ja 2021 aastal, sealhulgas tegevusi:

  • matkaürituste korraldamisel (kokkutulekud, seminarid, koolitused, klubilised üritused, võistlused)
  • matkaliikumise propageerimisel (esinemised raadios, televisiooni, publikatsioonid, töö noortega või muude sihtrühmadega, koolitamine jms)
  • silmapaistva panuse eest mingi matkavaldkonna arendamisel (osalemine erinevate komisjonide, töörühmade jms töös)
  • Eesti Matkaliidu propageerimisel 

Aunimetuste saajad valitakse hääletuse teel. Hääletuse esimene voor on avalik hääletus, kus võivad osaleda kõik soovijad ja teises voorus hääletavad Eesti Matkaliidu liikmesorganisatsioonide liikmed. Arvestust peetakse mõlemas voorus eraldi ja saadud tulemused liidetakse.

Aasta tegijad tehakse teatavaks 20. novembril Eesti matkajate kokkutulekul.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *