Aus sport

Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutusel EADSE on valminud uus koduleht, kuhu on koondanud info ausa spordi valdkonnaga seotud uudiste, regulatsioonide, juhiste ja koolitusmaterjalide näol.

Sportlastele, tugipersonalile ja spordialaliitudele kasutamiseks on loodud kodulehel eraldi lehekülje, kus asub EADSE teemavaldkondade
kokkuvõttev info, vt –
https://eadse.ee/koolitus/spordialaliitude-sihtruhmadele/

Lehekülje “AUS SPORT” sisu uuendatakse  operatiivselt, millega kindlustatakse kõige ajakohasema teabe ühtse kättesaadavuse kõigile spordiorganisatsioonidele (nt jõustus 1. jaanuarist 2021 uus
WADA koodeks ja rahvusvahelised standardid jne).

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *