Projekt „Lihtsalt matkale“

Eesti Matkaliit on alustanud projektiga “Lihtsalt matkale”. Projekti raames luuakse kaasaegne ühtne matkakorraldajate broneerimissüsteem. Igas broneerimissüsteemiga ühinenud matkaorganisatsioonis väheneb broneeringute käitlemiseks ja matkade turundamiseks vajalik töö maht ja selleks kuluv aeg.

Sellega on matkade müügi eeltöö protsess kiire ja kompaktne. Lisaks loob broneerimissüsteem automaatse kliendihalduse võimaluse ning saada automaatseid aruandeid vastavalthuvi pakkuvatele segmentidele, perioodidele jne. Ettevõttel on soovi korral võimalik kasutada erinevaid müügikanaleid, mis on Matkaliidu broneerimisesüsteemiga liidestatud ning saada ülevaatlikku tagasisideteenustele.

Projekti lõpp: oktoober 2023.

Projekt rahastatakse Euroopa Liidu COVID-​19 pandeemiale reageerimise raames.

Projekti maksumus kokku: 155 040.00 eurot

Toetuse summa: 85 272.00 eurot

Omafinantseering: 69 768.00 eurot

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *